Formació pròpia: 

«Polítiques, immigracions i formació laboral. Una mirada socioantropològica» (6 h), curs impartit per Laura C. Yufra i realitzat en Barcelona els dias 3, 5 i 10 de juny de 2013.

«Entrevistes socioantropològiques i imaginació social» (10 h), curs impartit per Enrique Santamaría i coorganitzat per ERAPI - Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i el grup de treball Socioantropologia dels mons contemporanis de l'Institut Català d'Antropologia (ICA). Realitzat en Barcelona, els díes 21, 23, 28 i 30 de maig de 2013.

«Per una antropologia de la lectura» (9 h), curs impartit per Isabel Travancas (Universidade Federal de Rio de Janeiro [UFRJ]) i coorganitzat per ERAPI - Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i el grup de treball Socioantropologia dels mons contemporanis de l'Institut Català d'Antropologia (ICA). Realitzat en Barcelona, els dies 2, 7 i 9 de maig de 2013.

«Com és que estudiem el que estudiem? A propòsit dels contextos i motivacions de la recerca socioantropològica» (2 h), taller coordinat per Enrique Santamaría i Laura C. Yufra i organitzat pel Grup de treball Socioantropologia dels mons contemporanis, de l'Institut Català d'Antropologia (ICA). Realitzat en Barcelona, el 14 de febrer de 2013.

 

Formació en altres institucions

  «Prácticas de investigación, vigilancia epistemológica e imaginación social» (10 h), curs impartit per Enrique Santamaría dins de la Escuela de Verano 2013 de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en Montevideo (Uruguay), els dies 20, 21 i 22 de febrer de 2013.

«Abdelmalek Sayad i les relacions de gènere. Una aproximació a partir de la filmografia de Yamina Benguigui» (2 h i 30'),  taller coordinat per Enrique Santamaría Laura C. Yufra dins de les Jornades sobre Recepció i vigència de l'obra d'Abdelmalek Sayad en Catalunya i Espanya, organitzades pel Grup de treball Socioantropologia dels mons contemporanis, de l'Institut Català d'Antropologia (ICA), i la Càtedra UNESCO d'Estudis Interculturals de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Realitzat en Barcelona, el 20 de desembre de 2012.

«La immigració i els seus significats. Una aproximació socioantropològica» (4 h), seminari de postgrau impartit per Enrique Santamaría dins del Màster Migracions i Mediació Social, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en Tarragona, el 29 de novembre de 2012.

«Tècniques conversacionals en la investigació social» (16 h), curs de doctorat impartit per Enrique Santamaría dins del curs de Doctorat al Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, Rio Grando do Sul (Brasil), del 20 al 23 de agost de 2012.

«Tècniques conversacionals i biogràfiques en la investigació social: les entrevistes obertes semidirectives i les històries de vida» (6 h), curs de doctorat impartit per Enrique Santamaría dins del Programa de doctorat  del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Bellaterra, juny de 2012.

«Investigació en migracions» (8 h - 1 ECTS), curs de postgrau impartit per Enrique Santamaría al Máster Universitario en Migraciones, conocimiento y gestión de los procesos migratorios, organitzat pel Depto. de Sociología II de la Facultad de CC. SS. y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), abril de 2012.

 

Investigació

«Inmigrantes en formación. Estado de bienestar y promoción de lazos sociales en el caso de la formación para la inserción laboral de las personas inmigrantes en Barcelona», tesi doctoral realitzada per Laura C. Yufra al Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, i defensada al setembre de 2012.

«Participació i generació de consens social en la instal·lació d’equipaments religiosos. El cas de Terrassa», recerca dirigida per Enrique Santamaría i Juan de la Haba i finançada pel Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament de Terrassa. (Duració: de desembre de 2008 a febrer de 2010.)

«Participació i generació de consens social en la instal·lació d'equipaments religiosos», recerca dirigida per Enrique Santamaría i Juan de la Haba i finançada per la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. (Duració, de juliol de 2008 a desembre de 2009.)

«Projecte d'estudi sobre els fills d'immigrants i la recepció de mitjans de comunicació», elaborat per Xavier Giró i Enrique Santamaría i finançat per la Fundació Jaume Bofill. (Duració, d'octubre de 2007 a gener de 2008.)

 

Organització de Jornades i simposia

IV Jornades sobre mobilitats i alteracions socials contemporànies: «Investigació socioantropològica / Socioantropologia de la investigació», Barcelona, 27 i 28 de juny de 2013. Coordinació: Enrique Santamaría i Laura Yufra.

Jornades “Recepció i vigència de l'obra d'Abdelmalek Sayad a Catalunya i Espanya”. Barcelona, 16 de novembre i 20 de desembre de 2012. Coorganitzades amb la Càtedra UNESCO d'Estudis Interculturals, de la Universitat Pompeu Fabra. Coordinació: Enrique Santamaría i Laura Yufra.

Simposi "Migraciones iberoamericanas en tiempos de crisis", dins del I Congreso Internacional sobre Temas Americanistas, Sevilla, 8, 9 i 10 de novembre de 2012. Coordinació: Enrique Santamaría i Alba Shirley Tamayo (Universidad de Medellín).

III Jornades sobre mobilitats i alteracions socials contemporànies: “Comprendre els conflictes al voltant del culte musulmà”, Barcelona, 1 i 2 de desembre del 2011. Coordinació: Juan de la Haba i Enrique Santamaría.

Simposi "Nuevas formas de conocer y reconocer los exilios europeos y americanos", dins del 53º Congreso Internacional de Americanistas, México, 19 al 24 de juliol de 2009. Coordinadors: Silvina Jensen (Universidad Nacional del Sur - CONICET) i Enrique Santamaría.

Jornada “Investigar els exilis i refugis”. Barcelona, 30 de setembre de 2008. Coordinació: Enrique Santamaría.

II Jornades sobre mobilitats i alteracions socials contemporànies. "Exilis, desexilis i ciències socials". Barcelona, 12 i 13 de setembre de 2007. Coorganitzat amb el grup de treball Contraplano (LAD) de l'Institut Català d'Antropologia. Coordinador: Enrique Santamaría.

I Jornades sobre mobilitats i alteracions socials contemporànies: “Els reptes epistemològics de les migracions transnacionals”Barcelona, 21 i 22 de setembre de 2006. Coordinació: Enrique Santamaría.

Simposia "Nuevas identidades/alteridades en el espacio latino-euro-americano" i "Migraciones latino-euro-americanas y procesos identitarios transnacionales", dins del  52º Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla, 17 al 21 de juliol de 2006. Coordinadors: Enrique Santamaría i Leonardo Cavalcanti (UAB).