En aquest apartat es detalla la formació pròpia, la formació en o per a altres institucions, la investigació i l'organització de jornades i simposis que des de l'Assoc. ERAPI hem ofert i/o realitzat.

 

Formació pròpia: 

«Altres economies, altres configuracions socioculturals» Grup de lectura que des de març de 2017 funciona amb sessions gairabé mensuals i que està animat per Juan de la Haba i Enrique Santamaría.

«Investigar amb art: estratègies no convencionals d'investigació social» (5ª ed.) (10 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona els dies 22, 24, 29 i 31 de maig de 2018.

«L'ofici d'escriure en investigació social» (4ª ed.) (10 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzado a Barcelona els dies 18, 20, 25 i 26 d'abril de 2018.

«Parlem de masculinitat: privilegis, costos i desafiaments» (8 h.), curs-taller coorganitzat amb el Colectivo Al Hanna i impartit per Isabel Holgado Enrique Santamaría. Barcelona, 14 i 15 de novembre de 2017.

«Mujeres construyendo memoria, ciudadanía y paz en Colombia» (4 h.), seminari en què han participat com ponents les investigadores Alba S. TamayoMaría Eugenia Blandón i Katherine Garnicai que ha estat coordinat per Enrique Santamaría. Barcelona, 13 de juliol de 2017.

«El cooperativisme contemporani a Catalunya. Una aproximació socioantropològica» (16 h.), curs coordinat per Juan de la Haba i Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona els dies 12, 14, 19 i 21 de desembre de 2016.

«Grup de lectura: Ensayo sobre el don,  de Marcel Mauss» (8 h.) Grup animat per Juan de la Haba i Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona els dies 28 de setembre, 19 d'octubre, 9 de novembre i 30 de novembre de 2016.

«Investigar amb art» (4ª ed.) (8 hores), «Investigar amb art» (4ª ed.) (8 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona els dies 22, 24, 29 i 31 de maig de 2018.

«Investigar migracions amb teatre» (2ª ed.) (4 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona el 29 d'octubre de 2015.

«Seminari de lectura: Per una socioantropologia de la cooperació» - Lectura: Juntos de Richard Sennett» (10 h.) Seminari animat per Juan de la Haba i Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona els dies 22 d'octubre, 12 i 26 de novembre i 11 de desembre de 2015.

«L'oficio d'escriure en investigació social» (3ª ed.) (10 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona els dies 19, 21, 26 i 28 de maig de 2015.

«Conflictes bèl·lics contemporanis i ciències socials» (4 hores), curs impartit per Rubén Benedicto i realitzat a Barcelona el dia 4 d'abril. (Curs co-organitzat amb Espai Contrabandos. Edició independent i llibre polític.)

«L'immigració i els seus actuals significats. Una aproximació socioantropològica» (4 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona el dia 24 de març de 2015.

«L'ofici d'escriure en investigació social» (2ª ed.) (10 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona els dies 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre de 2014.

«El desmantelamento d'Irak i Síria i el mapa del Nou Orient Pròxim» (4 hores), curs de Nazanin Armanian i realitzat a Barcelona el 6 de novembre de 2014. (Curs co-organitzat amb Espai Contrabandos. Edició independent i llibre polític.)

«Feminisme i sectors marginals. Un diàleg no sempre fàcil» (4 hores), curs impartit per Dolores Juliano i realitzat a Barcelona els dias 30 d'octubre i 6 de novembre de 2014.

«Investigar migracions amb teatre» (4 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona el 9 d'octubre de 2014.

«L'ofici d'escriure en investigació social» (10 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona els dies 15, 17, 22 i 23 de juliol de 2014.

«Desig, amor i sexualitat a les grands religions: una mirada des de l'actualidad» (4 hores), curs impartit per Nazanín Armanian i realitzat a Barcelona el 26 de juny de 2014. 

«Investigar amb art» (3 ed., intensiva) (8 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona el dia 6 de juny de 2014.

«Repensar els processos de socialització contemporanis» (4 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat el día 22 de maig de 2014.

«Investigar amb art» (2 ed.) (8 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat a Barcelona els dies 31 de marzo i 1 i 3 d'abril de 2014.

«Investigar amb art» (8 hores), curs impartit per Enrique Santamaría i realitzat els dies 5, 6 i 10 de març de 2014.

«La investigació social a través del cinema» (10 h.), curs impartit per Enrique Santamaría i Laura C. Yufra i realitzat a Barcelona els dies 10, 12, 17 i 19 de desembre de 2013.

«Per una antropologia de la lectura» (2 ed.) (8 h.), curs impartit per Isabel Travancas (Universidade Federal de Rio de Janeiro [UFRJ]) i realitzat a Barcelona els dies 19, 21 i 26 de novembre de 2013.

«Polítiques, immigracions i formació laboral. Una mirada socioantropològica» (6 h), curs impartit per Laura C. Yufra i realitzat en Barcelona els dias 3, 5 i 10 de juny de 2013.

«Entrevistes socioantropològiques i imaginació social» (10 h), curs impartit per Enrique Santamaría i coorganitzat per ERAPI - Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i el grup de treball Socioantropologia dels mons contemporanis de l'Institut Català d'Antropologia (ICA). Realitzat en Barcelona, els díes 21, 23, 28 i 30 de maig de 2013.

«Per una antropologia de la lectura» (9 h), curs impartit per Isabel Travancas (Universidade Federal de Rio de Janeiro [UFRJ]) i coorganitzat per ERAPI - Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i el grup de treball Socioantropologia dels mons contemporanis de l'Institut Català d'Antropologia (ICA). Realitzat en Barcelona, els dies 2, 7 i 9 de maig de 2013.

«Com és que estudiem el que estudiem? A propòsit dels contextos i motivacions de la recerca socioantropològica» (2 h), taller coordinat per Enrique Santamaría i Laura C. Yufra i organitzat pel Grup de treball Socioantropologia dels mons contemporanis, de l'Institut Català d'Antropologia (ICA). Realitzat en Barcelona, el 14 de febrer de 2013.

 

Formació en altres institucions

  «Prácticas de investigación, vigilancia epistemológica e imaginación social» (10 h), curs impartit per Enrique Santamaría dins de la Escuela de Verano 2013 de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en Montevideo (Uruguay), els dies 20, 21 i 22 de febrer de 2013.

«Abdelmalek Sayad i les relacions de gènere. Una aproximació a partir de la filmografia de Yamina Benguigui» (2 h i 30'),  taller coordinat per Enrique Santamaría Laura C. Yufra dins de les Jornades sobre Recepció i vigència de l'obra d'Abdelmalek Sayad en Catalunya i Espanya, organitzades pel Grup de treball Socioantropologia dels mons contemporanis, de l'Institut Català d'Antropologia (ICA), i la Càtedra UNESCO d'Estudis Interculturals de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Realitzat en Barcelona, el 20 de desembre de 2012.

«La immigració i els seus significats. Una aproximació socioantropològica» (4 h), seminari de postgrau impartit per Enrique Santamaría dins del Màster Migracions i Mediació Social, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en Tarragona, el 29 de novembre de 2012.

«Tècniques conversacionals en la investigació social» (16 h), curs de doctorat impartit per Enrique Santamaría dins del curs de Doctorat al Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, Rio Grando do Sul (Brasil), del 20 al 23 de agost de 2012.

«Tècniques conversacionals i biogràfiques en la investigació social: les entrevistes obertes semidirectives i les històries de vida» (6 h), curs de doctorat impartit per Enrique Santamaría dins del Programa de doctorat  del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Bellaterra, juny de 2012.

«Investigació en migracions» (8 h - 1 ECTS), curs de postgrau impartit per Enrique Santamaría al Máster Universitario en Migraciones, conocimiento y gestión de los procesos migratorios, organitzat pel Depto. de Sociología II de la Facultad de CC. SS. y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), abril de 2012.

 

Investigació

«Inmigrantes en formación. Estado de bienestar y promoción de lazos sociales en el caso de la formación para la inserción laboral de las personas inmigrantes en Barcelona», tesi doctoral realitzada per Laura C. Yufra al Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, i defensada al setembre de 2012.

«Participació i generació de consens social en la instal·lació d’equipaments religiosos. El cas de Terrassa», recerca dirigida per Enrique Santamaría i Juan de la Haba i finançada pel Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament de Terrassa. (Duració: de desembre de 2008 a febrer de 2010.)

«Participació i generació de consens social en la instal·lació d'equipaments religiosos», recerca dirigida per Enrique Santamaría i Juan de la Haba i finançada per la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. (Duració, de juliol de 2008 a desembre de 2009.)

«Projecte d'estudi sobre els fills d'immigrants i la recepció de mitjans de comunicació», elaborat per Xavier Giró i Enrique Santamaría i finançat per la Fundació Jaume Bofill. (Duració, d'octubre de 2007 a gener de 2008.)

 

Organització de Jornades i simposia

IV Jornades sobre mobilitats i alteracions socials contemporànies: «Investigació socioantropològica / Socioantropologia de la investigació», Barcelona, 27 i 28 de juny de 2013. Coordinació: Enrique Santamaría i Laura Yufra.

Jornades “Recepció i vigència de l'obra d'Abdelmalek Sayad a Catalunya i Espanya”. Barcelona, 16 de novembre i 20 de desembre de 2012. Coorganitzades amb la Càtedra UNESCO d'Estudis Interculturals, de la Universitat Pompeu Fabra. Coordinació: Enrique Santamaría i Laura Yufra.

Simposi "Migraciones iberoamericanas en tiempos de crisis", dins del I Congreso Internacional sobre Temas Americanistas, Sevilla, 8, 9 i 10 de novembre de 2012. Coordinació: Enrique Santamaría i Alba Shirley Tamayo (Universidad de Medellín).

III Jornades sobre mobilitats i alteracions socials contemporànies: “Comprendre els conflictes al voltant del culte musulmà”, Barcelona, 1 i 2 de desembre del 2011. Coordinació: Juan de la Haba i Enrique Santamaría.

Simposi "Nuevas formas de conocer y reconocer los exilios europeos y americanos", dins del 53º Congreso Internacional de Americanistas, México, 19 al 24 de juliol de 2009. Coordinadors: Silvina Jensen (Universidad Nacional del Sur - CONICET) i Enrique Santamaría.

Jornada “Investigar els exilis i refugis”. Barcelona, 30 de setembre de 2008. Coordinació: Enrique Santamaría.

II Jornades sobre mobilitats i alteracions socials contemporànies. "Exilis, desexilis i ciències socials". Barcelona, 12 i 13 de setembre de 2007. Coorganitzat amb el grup de treball Contraplano (LAD) de l'Institut Català d'Antropologia. Coordinador: Enrique Santamaría.

I Jornades sobre mobilitats i alteracions socials contemporànies: “Els reptes epistemològics de les migracions transnacionals”Barcelona, 21 i 22 de setembre de 2006. Coordinació: Enrique Santamaría.

Simposia "Nuevas identidades/alteridades en el espacio latino-euro-americano" i "Migraciones latino-euro-americanas y procesos identitarios transnacionales", dins del  52º Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla, 17 al 21 de juliol de 2006. Coordinadors: Enrique Santamaría i Leonardo Cavalcanti (UAB).