La secció Alteracciones està composta per tot un seguit de textos elaborats pels integrants o col·laboradors del grup i que són resultat de les activitats que s'organitzen per part del mateix i que tinguin, per alguna raó, un caràcter singular i suggeridor; dichoso. Es tracta de textos no estrictament acadèmics, que, des d'una mirada socioantropológica, posen l'accent en les dinàmiques i alteracions socioculturals, s'endinsen en àmbits temàtics o en perspectives que inhabituals o poc corrents i que complexitzen o desborden la mirada formalment disciplinar. I apel·len a l'exercici de la imaginació socioantropológica i al plaer de l'escriptura i la lectura, al gaudir de l'observació i la conceptualització. (text provisional)